Producten

Diensten

Eyroflam staat in voor een nauwgezette opvolging van de projecten, waar onze producten gehanteerd werden.

Indien bij de na-controle op de werf vastgesteld wordt dat de producten correct aangebracht werden, zal Eyroflam een officiële attestatie uitschrijven voor de verzekering (voor burgerrechtelijke aansprakelijkheid bij AXA Belgium) en de (lokale) brandweerautoriteiten. Het (door Eyroflam) opstellen van officiële attestaties staat in functie van het opmaken van het ASBUILT plan (en meer specifiek: in functie van het vervullen van de vastgelegde brandnormen). De publieke uitbatingsgerechtigheid van een gebouw is zodus pas vervuld indien een (door ons) officieel attest uitgeschreven werd.
Wat behelst een attest? Naam en adres van de werf/van de uitvoerder/van de hoofdaannemer/van de architect of het studiebureau/van de bouwheer/de referentie- normen/de producten die gebruikt werden.

Ten slotte bieden wij een garantie van dertig jaar op de brandwerendheid van AQUAFLAM I, indien MONO-COAT als toplaag werd aangebracht.