Brandvernis

Brandvernis wordt gebruikt voor het brandwerend maken van natuurlijk onbehandeld(e) hout(producten). Het product (op water gebaseerd en kleurloos) is enkel geschikt voor gebruik binnenshuis. Het is niet geschikt voor gebruik in een omgeving waar direct contact met water of condensatie mogelijk is, noch voor een omgeving waar de relatieve vochtigheid meer dan 90% bedraagt.

Assortiment